Zapisy

Rejestracja do biegu głównego oraz marszobiegu:

Zgłoszenie on-line

 

Bieg główny:

Rejestracja w dniu zawodów:
W biurze zawodów od 11.00 do 15.30.
Biuro zawodów mieści się na boisku Pogoni Skotniki, Kraków, ul. Baczyńskiego 13.

Koszt uczestnictwa w biegu głównym:
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej w wysokości 40 zł do 12 maja. Po tym terminie opłata startowa wynosić będzie 60 zł.

 

Marszobieg:

Koszt uczestnictwa w marszobiegu wynosi 20 zł do 12 maja, w dniu zawodów – 30 zł.
Rejestracja w dniu zawodów:
w biurze zawodów do godz. 15.

Dzieci i młodzież szkolna do lat 16-stu  SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY STARTOWEJ po okazaniu legitymacji.

 

Wpłaty:

Wpłatę należy dokonać na konto Skotnickiego Stowarzyszenia Sportowego, 30-394 Kraków,
ul. Skotnicka 123: 70 8591 0007 0050 0491 7082 0001
Opłata startowa nie ulega zwrotowi.

UWAGA!
OSOBY W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT MUSZĄ POSIADAĆ
PISEMNĄ ZGODĘ RODZICA LUB OPIEKUNA:

Pobierz druk zgody